Polityka ochrony prywatności


Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu www.it-leaders.pl jest IT-Leaders Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Nowowiejskiego 10/19 61-731 Poznań, posiadający nr ewidencji podatkowej NIP: 783 18 13 436.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego IT-Leaders, funkcjonującego pod adresem www.it-leaders.pl.

Kategorie danych osobowych i Informacji w formularzach

1. Serwis zbiera dane osobowe i informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Administratorem danych osobowych jest IT-Leaders Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Nowowiejskiego 10/19, 61-731 Poznań).
3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Kontakt nawiązać można w następujący sposób:
- przez e-mail: ado@it-leaders.pl,
- listownie na adres naszej siedziby podany w pkt I. powyżej.
4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
5. Dane osobowe w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:
6.1. Formularz rejestracyjny kandydata:
- imię,
- nazwisko
- e-mail,
- hasło ustanowione podczas rejestracji
Te dane gromadzimy w celu założenia konta kandydata, obsługi zgłoszeń serwisowych oraz możliwości skontaktowania się z Tobą i przekazywania informacji na temat funkcjonalności platformy.
6.2. Formularz rejestracyjny pracodawcy:
- imię,
- nazwisko
- e-mail,
- stanowisko
- hasło ustanowione podczas rejestracji
Te dane gromadzimy w celu założenia konta pracodawcy, dostępu do zaawansowanej wyszukiwarki kandydatów, przeglądania profili kandydatów i możliwości podejmowania z nimi kontaktu, oraz do obsługi zgłoszeń serwisowych oraz możliwości skontaktowania się z Tobą i przekazywania informacji na temat funkcjonalności platformy IT-Leaders.
6.3. Dane uzupełniane przez kandydata na etapie uzupełniania profilu kandydata
6.3.1. Dane zawarte w CV (obligatoryjne jedynie w momencie akceptowania zaproszenia do udziału w rekrutacji)
Dane przetwarzane są celem realizacji procesu rekrutacyjnego przez konkretnego pracodawcę, który po zaakceptowania zaproszenia do rekrutacji uzyskuje dostęp do danych osobowych kandydata zawartych w CV i staje Administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej rekrutacji (wyrażona przez kandydata zgoda dotyczy wyłącznie danej rekrutacji).
6.3.2. Dane zawarte w podanym przez zarejestrowanego kandydata w linku do profilu na Linkedin (nieobligatoryjne) oraz dane zawarte w podanym linku do profilu na Github (nieobligatoryjne).
Dane przetwarzane w celu uzupełnienia przez Operatora Platformy profilu kandydata na platformie.
7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje (wykaz w załączniku do Polityki Prywatności)
8. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji ww. celu.
9. W celu usunięcia konta z platformy IT-Leaders należy poinformować nas o tym, przesyłając wiadomość e-mail na adres: ado@it-leaders.pl

Cel korzystania z danych osobowych

Dane osobowe pozyskane na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody i pozostałych okoliczności wskazanych w postanowieniach art. 6 ust. 1 RODO są wykorzystywane zgodnie
z Regulaminem platformy IT-Leaders w celu:
a. założenia konta, obsługi zgłoszeń serwisowych oraz możliwości skontaktowania się z Tobą i przekazywania informacji na temat funkcjonalności platformy
b. zaprezentowania pracodawcom anonimowego profilu kandydata oraz umożliwienia im przedstawiania ofert pracy. Pracodawcy uzyskują dostęp do CV kandydatów dopiero po zaakceptowania przez nich zaproszenia do rekrutacji
c. realizacji procesu rekrutacyjnego przez konkretnego pracodawcę, który po przyjęciu zaproszenia do rekrutacji uzyska dostęp do danych osobowych zawartych w CV kandydatów i staje Administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej rekrutacji (wyrażona zgoda dotyczy wyłącznie danej rekrutacji)
d. pomocy w uzupełnieniu profilu na platformie (w tym celu korzystamy z danych zawartych w CV, na profilu na Linkedin oraz profilu Github – przy założeniu, że dane te zostały nam udostępnione)
e. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób używany jest Serwis, co umożliwia nam ulepszanie struktury i zawartości Serwisu
f. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie trzeba na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
g. możliwości wysyłania informacji o charakterze marketingowym (m.in. newslettera z informacjami nt. zmian w platformie lub wybranych artykułów bloga IT-Leaders)

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane na rzecz następujących odbiorców danych:
a. Nasi dostawcy usług, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.
b. Organy państwowe, a w szczególności Sądy, Prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inni jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia takich danych
c. pracodawcy korzystający z usług serwisu

Przechowywanie danych osobowych kandydata

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane i przechowywane tak długo, aż nie odwoła udzielonej zgody. Udzielona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres ado@it-leaders.pl
Po usunięciu profilu dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia profilu dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Udostępnianie danych osobowych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osób.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
4. Dane osobowe bez wyrażenia zgody nie są nigdzie udostępniane. Przy akceptowaniu oferty pracy i wgrywaniu CV do platformy kandydat decyduje i wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w postaci CV. Decyduje również, który potencjalny pracodawca będzie mógł mieć wgląd w CV. W tej sytuacji nie będziemy już posiadać statusu administratora bowiem pośredniczymy jedynie w wymianie danych osobowych pomiędzy kandydatem a pracodawcą.

Korzystanie z praw na mocy RODO
Na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu
Jeżeli użytkownik uważa, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Wymagania techniczne
1. Do właściwego działania serwisu it-leaders.pl niezbędna jest przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 i JavaScript.
2. Użytkownicy serwisu są zobowiązani do posiadania najnowszych wersji przeglądarek i stosowanych dla nich zabezpieczeń.

Dane kontaktowe
W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, dotyczących reguł zachowania poufności oraz procedur stosowanych w serwisie it-leaders.pl, prosimy o kontakt poprzez adres office@it-leaders.pl.

Wykaz podmiotów przetwarzających dane:
Linuxpl.com - dostawca Usługi hostingowej (Podmiot Przetwarzający dane w ramach Usługi hostingowej)