Conceptual dictionary

Waterfall

jest to liniowa metoda tworzenia oprogramowania, złożona z oddzielnych, następujących po sobie etapów. Każdy z nich musi być całkiem ukończony, żeby mógł się rozpocząć kolejny. Kolejność etapów to: gromadzenie i analiza wymagań, projekt systemu, implementacja, testowanie, wdrożenie i jako ostatni etap - utrzymanie aplikacji. Jest to tradycyjne podejście do budowania programów.
Back to glossary