Conceptual dictionary

UX/UI

UX to User Experience, czyli odczucia i doświadczenia użytkownika, związane z korzystaniem z aplikacji. UI to natomiast User Interface, czyli interfejs użytkownika, który powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe i efektywne korzystanie z aplikacji.
Back to glossary