Conceptual dictionary

Unit test

to test jednostkowy. Sprawdza działanie najmniejszych składowych aplikacji, takich jak funkcje czy klasy.
Back to glossary