Conceptual dictionary

TypeScript

to język programowania stworzony przez Microsoft. Jest zbudowany na JavaScript. TypeScript sprawia, że kod jest bardziej czytelny i łatwiejszy do zrozumienia. Ułatwia również weryfikację kodu oraz sztywne typowanie.
Back to glossary