Conceptual dictionary

Testy komponentowe

to testy sprawdzające działanie poszczególnych modułów i komponentów. Mogą nimi być zarówno zbiory klas, wykonujące określoną logikę, jak i np. formularz logowania.
Back to glossary