Conceptual dictionary

Testy integracyjne

to testy sprawdzające komunikację między poszczególnymi modułami aplikacji. Mają na celu określenie czy aplikacja działa jako całość.
Back to glossary