Conceptual dictionary

Testowanie oprogramowania

jest to proces mający na celu sprawdzenie prawidłowego działania produktu, pod wieloma kątami. Składa się z wielu różnych rodzajów testów.
Back to glossary