Conceptual dictionary

SQL

SQL – czyli Structured Query Language. Jest to najważniejszy język programowania w pracy z bazami danych. Służy do organizacji i zarządzania danymi, umożliwia tworzenie zbiorów, umieszczanie nowych informacji w bazie czy pobieranie już istniejących danych poprzez pisanie odpowiednich zapytań. Jest niezbędny do pracy z systemami, w których istnieją złożone relacje między zbiorami danych.
Back to glossary