Conceptual dictionary

Sprinty

w tworzeniu oprogramowania zgodnie z metodyką Agile, sprinty to określone odcinki czasu, w których trwają prace nad stworzeniem nowych funkcji aplikacji. Czas trwania sprintu określany jest przez Scrum Mastera i często wynosi około 1 do 3 tygodni.
Back to glossary