Conceptual dictionary

Scrum

to jeden z najpopularniejszych frameworków używanych do wdrażania Agile. Jest to sposób tworzenia oprogramowania, który dzieli pracę na krótkie okresy, tzw. Sprinty, w których cały zespół pracuje nad określonymi funkcjonalnościami.
Back to glossary