Conceptual dictionary

Screening

to kluczowa, zazwyczaj pierwsza część procesu rekrutacji, w której analizowane jest CV i list motywacyjny kandydata oraz przeprowadzana jest z nim krótka rozmowa. Screening ma na celu sprawdzenie, czy kandydat posiada odpowiednie umiejętności i kompetencje, oraz czy będzie dobrze dopasowany do konkretnego stanowiska.
Back to glossary