Conceptual dictionary

SAAS

czyli Software As A Service. Jest to model oparty na chmurze, umożliwiający użytkownikom korzystanie z aplikacji czy oprogramowania przez internet.
Back to glossary