Conceptual dictionary

React

biblioteka JavaScript, używana do tworzenia interfejsów aplikacji internetowych. Jest bardzo wydajna i elastyczna. Ułatwia tworzenie dynamicznych stron i wykorzystywana jest do budowania aplikacji typu SPA.
Back to glossary