Conceptual dictionary

Python

to język programowania, który skupia się na czytelności, przejrzystości i zwięzłości pisanego kodu. Jest to język wysokiego poziomu, zorientowany obiektowo i posiadający dynamiczną semantykę. Obsługuje wiele modułów i pakietów, co umożliwia ponowne wykorzystanie napisanego już kodu. Python to język ogólnego przeznaczenia, wykorzystywany w pisaniu wielu rodzajów programów, nie tylko tych webowych. Jego prosta składnia może być bardzo atrakcyjna dla osób początkujących.
Back to glossary