Conceptual dictionary

Pre – processor

jest to narzędzie, które przetwarza kod źródłowy przed kompilacją. Preprocesory CSS, takie jak Sass czy Less, generują CSS bazując na swojej własnej, unikalnej składni.
Back to glossary