Conceptual dictionary

Plugin

inaczej wtyczka. Jest to składnik oprogramowania lub moduł, dodający do istniejącego systemu określoną funkcję.
Back to glossary