Conceptual dictionary

Multiposting

to zamieszczanie ofert pracy na wielu zewnętrznych stronach internetowych jednocześnie, w celu zwiększenia zasięgu i efektywniejszego docierania do kandydatów. Najczęściej, dzięki integracji z ATS, jest to proces zautomatyzowany.
Back to glossary