Conceptual dictionary

Metoda Star

to akronim (Situation, Task, Action, Result), pod którym ukrywa się technika wykorzystywana przez rekruterów podczas wywiadu behawioralnego. Może być stosowana również przez samych kandydatów, podczas odpowiadania na pytania o wydarzenia z przeszłości. Metoda ta ułatwia sformułowanie przekonującego ciągu przyczynowo skutkowego, który ustrukturyzuje i nada sens naszej odpowiedzi.
Back to glossary