Conceptual dictionary

Log

to zapis różnych zdarzeń, np. logowań, ułożony w sposób chronologiczny. Logi są niezbędne do kontroli bezpieczeństwa systemów. Zapisywane są w plikach lub bazach danych.
Back to glossary