Conceptual dictionary

Linux

to rodzina systemów operacyjnych open-source. Ich jądro stworzone zostało przez Linusa Torvaldsa. Wywodzą się one od systemów unixowych, które były pierwszymi systemami operacyjnymi. Przykładem systemu zbudowanego na Linuxie jest Android, najpopularniejszy system operacyjny na świecie.
Back to glossary