Conceptual dictionary

Kotlin

to darmowy, statycznie typowany język programowania open-source. Stworzony z myślą o Java Virtual Machine, Androidzie i JavaScript. Łączy w sobie funkcje programowania funkcyjnego i obiektowego. Kotlin jest stworzony i rozwijany przez JetBrains.
Back to glossary