Conceptual dictionary

Kod źródłowy

jest to zapis programu w określonym języku programowania, najczęściej w formie tekstowej.
Back to glossary