Conceptual dictionary

Klasy

w programowaniu klasy to bloki, z których tworzy się program. Są to szablony, określające zachowanie obiektów oraz definiujące informacje w nich zawarte. Klasy są integralną częścią programowania obiektowego. W CSS klasy to natomiast rodzaj selektorów, którymi można oznaczyć wiele elementów.
Back to glossary