Conceptual dictionary

Kanban

popularny framework, system używany do zarządzania pracą w trakcie tworzenia produktu. Skupia się na wizualizacji procesów i wykonywanej pracy. Jest często wykorzystywany przez zespoły Agile.
Back to glossary