Conceptual dictionary

JSON

czyli JavaScript Object Notation. Jest to ogólny format danych stworzony do wymiany oraz przechowywania informacji w sposób prosty i zorganizowany. Umożliwia łatwe zapisywanie i odczytywanie danych.
Back to glossary