Conceptual dictionary

Języki kompilowane

są to języki, które muszą zostać skompilowane, aby mogły być zrozumiałe dla komputera. Kompilacja wykonywana jest przed uruchomieniem programu. Przykładem takiego języka jest Java, C czy C++.
Back to glossary