Conceptual dictionary

JAVA

przez początkujących może być mylona z językiem JavaScript. Java to wysokopoziomowy, obiektowy język programowania oraz platforma do budowania oprogramowania. Używana jest do tworzenia wielu różnych projektów – od np. budowania aplikacji desktopowych czy webowych do tworzenia gier.
Back to glossary