Conceptual dictionary

IT Security

są to zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci. Najprościej mówiąc, jest to ochrona zarówno informacji, jak i procesów ich przetwarzania.
Back to glossary