Conceptual dictionary

Hibernate

to bardzo popularny framework Java, służący do mapowania klas do tabel bazy danych. Dzięki niemu praca z bazami danych jest dużo łatwiejsza.
Back to glossary