Conceptual dictionary

GUI

czyli Graphical User Interface. To graficzny interfejs użytkownika, czyli wszystkie wizualne elementy, które umożliwiają interakcję z urządzeniem lub aplikacją.
Back to glossary