Conceptual dictionary

GIT

to rozproszony system kontroli wersji. Umożliwia kontrolowanie kiedy, jak i przez kogo został zmieniony kod, dzięki czemu wspólna praca nad projektem jest łatwa i czytelna.
Back to glossary