Conceptual dictionary

Front- end developer

to programista posiadający wiedzę z zakresu front-endu. Jest odpowiedzialny za tworzenie interfejsu użytkownika. Najważniejszymi językami w pracy Front-end developera są HTML, CSS i JavaScript wraz z frameworkiem.
Back to glossary