Conceptual dictionary

Framework

jest to pewnego rodzaju szkielet, który bardzo ułatwia i przyspiesza pisanie aplikacji. Frameworki to np. Angular, Vue, Django czy Flask.
Back to glossary