Conceptual dictionary

Feedback

Feedback to informacja zwrotna. Ma na celu udzielenie konstruktywnej opinii o dotychczasowej pracy, zarówno przez przełożonych, jak i współpracowników. Określa, co idzie dobrze, a co wymaga poprawy. Błędem jest nieudzielanie wystarczającej informacji zwrotnej lub skupianie się jedynie na negatywnych cechach pracownika oraz zapominanie o pochwałach. To bardzo istotny proces, który dobrze przeprowadzony, umożliwia rozwój pracowników, jak i samych przełożonych.
Back to glossary