Conceptual dictionary

Exit interview

to rozmowa z opuszczającym firmę pracownikiem, w której możemy poznać jego opinię o dotychczasowej pracy i doświadczeniach z firmą. Jest to bardzo cenna, często pomijana rozmowa, która dostarcza wiedzy o tym, co skłoniło pracownika do odejścia. Wiedzę tę można później wykorzystać do poprawy warunków w firmie.
Back to glossary