Conceptual dictionary

Employer value proposition (EVP)

jest to ekosystem wsparcia i uznania, zapewniany przez pracodawcę w celu osiągnięcia przez pracowników ich najwyższego potencjału. Często jest to zestaw korzyści, jakie oferuje swoim pracownikom firma. Może to być np. możliwość rozwoju, stabilne zatrudnienie lub benefity pracownicze, jak również przyjazna atmosfera w pracy.
Back to glossary