Conceptual dictionary

Employer branding

budowanie wizerunku pracodawcy, mające na celu przedstawienie całej firmy, jako atrakcyjnej m.in. pod kątem rozwoju zawodowego. Pojęcie employer brandingu powstało przez coraz to większe wymagania rynku pracy. Pracodawca musi wzmacniać pozycję swojej firmy, aby zmniejszać ryzyko rotacji, budować zaangażowanie zespołu i przyciągać najlepszych kandydatów podczas rekrutacji.
Back to glossary