Conceptual dictionary

Edytor kodu źródłowego

to program, który wspiera pisanie kodu, np. poprzez rozpoznawanie i kolorowanie składni czy numerowanie linii. Edytorami kodu są np. Notepad++ i Sublime Text.
Back to glossary