Conceptual dictionary

Docker

jest to narzędzie umożliwiające budowę aplikacji za pomocą kontenerów. Ułatwia spakowanie aplikacji w kontenery, wraz ze wszystkimi potrzebnymi jej częściami – np. bibliotekami. Dzięki Dockerowi możliwe jest szybkie i skuteczne wdrożenie projektu w postaci jednego pakietu.
Back to glossary