Conceptual dictionary

Development Center

to wielowymiarowe badanie, w którym ocenia się indywidualny potencjał rozwojowy uczestnika. Kandydaci obserwowani są w różnych sytuacjach i oceniani na podstawie tego jak sobie z nimi radzą. Dzięki takiemu procesowi, możliwa jest ocena kompetencji pracowników i rozpoznanie ich potencjałów. To natomiast ułatwia zdefiniowanie ich planów na dalszy rozwój.
Back to glossary