Conceptual dictionary

Deployment

czyli wdrażanie. Jest to zbiór działań, prowadzących do udostępnienia skończonej, działającej aplikacji użytkownikom.
Back to glossary