Conceptual dictionary

Data Scientist

to osoba zajmująca się nauką o danych. W swojej pracy polega na analizie, statystyce i matematyce.
Back to glossary