Conceptual dictionary

Daily Scrum/Stand up meeting

to odbywające się codziennie spotkania, na których członkowie zespołu rozmawiają o tym, co udało im się zrobić i co planują osiągnąć w ciągu najbliższego dnia.
Back to glossary