Conceptual dictionary

CTA

czyli Call To Action. Są to zabiegi marketingowe zachęcające użytkowników to podjęcia określonej czynności. Może być to tekst proponujący subskrypcję, przycisk „Zobacz” czy link zachęcający do jakiegoś działania.
Back to glossary