Conceptual dictionary

CSS

czyli Cascading Style Sheets. Jest to język umożliwiający tworzenie wyglądu strony internetowej. Dzięki CSS możemy np. zmienić tło, kolor napisów czy kształt przycisków.
Back to glossary