Conceptual dictionary

Cordova

jest to framework open-source, umożliwiający pisanie aplikacji mobilnych bazujących na HTML, CSS i JavaScript.
Back to glossary