Conceptual dictionary

Commit

zapisany stan plików repozytorium git. Musi zawierać wiadomość, opisującą co zostało zmienione.
Back to glossary