Conceptual dictionary

Code review

to skuteczny sposób zapewniania poprawności kodu. Polega na sprawdzeniu kodu przez osoby, które nie brały udziału w jego tworzeniu.
Back to glossary