Conceptual dictionary

C++

to obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia. Jest uznawany za język niskiego poziomu, chociaż niektórzy uważają, że jedyny język niskopoziomowy to Assembly lub język maszynowy. Został stworzony jako ulepszenie języka C, aby zapewnić programistom większą kontrolę nad np. pamięcią. Jest to język kompilowany, najczęściej stosowany przez game developerów oraz w systemach operacyjnych.
Back to glossary